Cankova

MISEL DNEVA

"Človek je torej zato na svetu, da se pripravi na večno življenje." B. sl. Danijel Halas

Božja beseda


Vir: www.hozana.si

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

OZNANILA, 10. maj 2020

nedelja, 10.05.2020


Maše od 11. do 24. maja 2020


Ponedeljek, 11. maj: Pankracij - mučenec:

7.00: za + Mirka Gomboc od domačih


Torek, 12. maj: Leopold Mandič - redovnik:

7.00: za + Miliko Kodrič od Danice in Sašota

za + Hermana Šbül od Franca Šadl


Sreda, 13. maj: Fatimska Mati božja:

7.00: za + Franca Škotnik od sestrične Ivanke z družino


Četrtek, 14. maj: Bonifacij - mučenec:

19.00: za + Marijo Sukič iz Topolovec

za + Marijo Sapač od Nataše in Andreja Baša


Petek, 15. maj: Zofija - mučenka:

19.00: za + Ljudmilo Kodrič – pogrebna, sin Peter z Mileno

za + Marijo Sukič, pogrebna hčerka Simone z druž.


Sobota, 16. maj: Janez Nepomuk - mučenec:

19.00: za + Dragico Horvat iz Zenkovec - pogrebna

za + Marijo Sapač od druž. Franca Fükaš


Nedelja, 17. maj: 6. velikonočna nedelja:

7.00: za žive + farane

za + Ano Vogrinčič iz Domajinec od hčerke Marjete

10.00: za + Franca Šinko

za + Katjo Šinko (obl) od domačih + 30 eur za cerkev


Ponedeljek, 18. maj: Janez I - mučenec:

7.00: za + Franca Bencik od sestre Fride z družino


Torek, 19. maj: Krispin - redovnik:

7.00: za + Ljudmilo Kodrič od sestre Marije z družino

za + Franca Škotnik od družine Jožeta Balažic


Sreda, 20. maj: Bernardin - duhovnik:

7.00: za + Dragico Horvat od vnukov in vnukinj


Četrtek, 21. maj: Vnebohod:

7.00: za + Marijo Sukič od hčerke Marice z družino

za + Matildo Žilavec od druž. Nikolaja Dündek

19.00: za + Marijo Sapač od Katice Žižek


Petek, 22. maj: Jožef delavec:

19.00: za + Ludvika Šinko od druž. Bokan Stanislava

za + Marijo Sapač od druž. Franca Maček


Sobota, 23. maj: Atanazij - škof:

19.00: za + Štefana in Marijo Hari

za + Bruna Čontala


Nedelja, 24. maj: 4. velikonočna nedelja:

7.00: za + in žive farane

Franca Škotnik od družine Antona Geder

10.00: za + Jožefa in Karolino Sapač iz Topolovec od domačih

 


OZNANILA

Spoštovani župljani,

Korona virus je popolnoma spremenil naše življenje, naše navade. In še »grozijo« nam z drugim valom. Vse tako izgleda, da bomo morali sprejeti spremembe v našem obnašanju in načinu življenja. Tudi v cerkvi pri bogoslužju je vsem čudno, ko smo v maskah, na velikih razdaljah…

V nadaljevanju nekaj obvestil, ki bodo veljale do nadaljnjega:

Svete maše so po razporedu. Za obisk svete maše veljajo objavljena pravila, ki veljajo po vsej Sloveniji; maske, razkuževanje rok, medsebojna razdalja, sveto obhajilo samo na roko…

Verouk: otroci lahko pridejo k maši samo skupaj s starši. Za razdelitev spričeval bomo objavili v prihodnjem župnijskem listu.

Prvo sveto obhajilo je prestavljeno. S starši se bomo dogovorili za datum…

Pevski zbori do preklica nimajo vaj, na koru pa naj so na primerni razdalji.

Še več preberite v nadaljevanju…

Na seji so bili za Škofijo Murska Sobota soglasno sprejeti naslednji sklepi in priporočila v skladu z Navodili slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19:

1. Javna bogoslužja in drugi verski shodi zunaj cerkva v soboški škofiji niso dovoljeni. V letu 2020 odpadejo vsa proščenja, romarski shodi ter slovesnosti.

2. Duhovniki mašujejo samo v župnijskih cerkvah. Lahko pa se poskrbi ozvočenje zunaj cerkve. Somaševanje duhovnikov, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, ni dovoljeno.

3. Pri sveti maši se priporoča čim manj bogoslužnih sodelavcev. Med bogoslužjem morajo imeti vsi zaščitno masko, razen tisti, ki vodi bogoslužje. Na koru je samo organist ali manjša skupina pevcev (samo družinski člani, ki živijo v istem gospodinjstvu).

4. Zaradi nevarnosti okužbe se maske na mestu izdihavanja ne dotikamo. Zato si verniki neposredno pred obhajanjem masko snamejo s sprostitvijo gumice z ušesa, ki si jo takoj po zaužitju svete hostije zopet namestijo nazaj na obraz. Duhovnik lahko vernike obhaja tudi ob koncu svete maše, pri izhodu iz cerkve. Potrebno je upoštevati navodila o medsebojni razdalji.

5. Župnik se skupaj s starši posvetuje in določi datum prvega svetega obhajila, kjer mora upoštevati dejstvo, da je pri sveti maši dovoljeno največ 5 prvoobhajancev. Prvo sveto obhajilo je lahko v juniju ali v jeseni; lahko pa je tudi z udeležbo več prvoobhajancev, vendar mora biti ta maša posebna, brez udeležbe drugih vernikov in tako, da med člani družine ostane predpisana razdalja (če ne živijo v istem gospodinjstvu). Potrebno pa je upoštevati varnostne ukrepe (razkužila, maske, medsebojna razdalja). Fotografiranje in snemanje v cerkvi v nobenem primeru ni dovoljeno (niti z mobiteli).

6. V soboški škofiji v letu 2020 ne bo svetih birm. Priprava na sveto birmo naj poteka po družinah, župnik skrbi in posreduje kateheze.

7. Pri porokah je ob novoporočencih ter dveh pričah ali pri krstu ob krščencu ter enem ali dveh botrih lahko navzočih največ še drugih 15 oseb. Tudi v teh primerih je potrebno upoštevati varnostne ukrepe (razkužila, maske, medsebojna razdalja). Škof ordinarij spregledov glede večjega števila udeleženih ne bo dajal. Fotografiranje in snemanje porok in krstov v cerkvi ni dovoljeno (niti z mobiteli).

8. Obiskov bolnikov po domovih za prvi petek do nadaljnjega ne bo, razen v smrtni nevarnosti.

9. Krizmena sveta maša bo za mariborsko metropolijo v soboto, 30. maja 2020, ob 10.30, v Mariboru. Navzoči bodo škofje, generalni vikarji, voditelji Pastoralnih služb, naddekani, dekani in prodekani. Ob primernem času škof po dekanijah duhovnikom razdeli sveta olja.

10. Župniki morajo v primeru pogreba opozoriti svojce, da je pogreb samo v najožjem družinskem krogu. Spoštovati je potrebno tudi navodila države. Duhovnik je povabljen, da ob začetku pogreba navzoče opozori na primerno medsebojno razdaljo.

11. V soboški škofiji v letu 2020 ne bo oratorijev. Prav tako 14. novembra 2020 ne bo jesenskega Mladinskega festivala.

12. Župniki naj spodbudijo vernike, da se svetih maš in drugih bogoslužij udeležujejo v domači župniji.

13. Ob sklepu veroučnega leta naj župniki za posamezne razrede organizirajo svete maše (ne smejo biti redne župnijske svete maše). Pri sveti maši so lahko navzoči samo veroučenci posameznega razreda in njihovi starši. Veroučenci brez spremstva staršev se ne morejo udeležiti svete maše. Pred sveto mašo naj se jim omogoči sveta spoved. Pri tej sveti maši duhovnik veroučencem namesto spričeval razdeli potrdila o opravljenem veroučnem letu. V veroučna spričevala pa vseeno vpiše potrebne podatke.V nujnem primeru se lahko obrnete po telefonu:

Alojz Benkovič mobi: 041 636 445

E-mail: alojz.benkovic@siol.net

ali alojz.benkovic@rkc.si

ali Štefan Grabar mobi: 041 716 545